Richardovo auto na dražbě

25. září 2008 v 12:48 | Agnesh |  Rammstein - Info
vybavení:
DVD přehrávač: Pioneer AVIC-X1R CD přehrávač Pioneer CDX-P970 for 6 CD's iPod Docking-Station: Pioneer CD-IB100 Zesilovač: 1x Ampire M1000.1, 1x Ampire M85.4 (s "Edition Richard Z. Kruspe" rytinou) Reproduktory: 1x Ampire Flat6, 2x Ampire S165W Subwoofer: Ampire W250
 

Flake se oženil

25. září 2008 v 12:46 | Agnesh |  Rammstein - Info
Ze serveru rammstein-austria.com přišla informace, že se Flake oženil. Dne 12.září v Liebenwalde si Flake s Jenny řekli své ano. Serenádu jim zahrála kapela Knorkator. Na svatbě nechyběli ani členové kapely.

Stripped(Depeche mode)

24. září 2008 v 13:50 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Stripped Come with me Into the trees We'll lay on the grass And let the hours pass Take my hand Come back to the land Let's get away Just for one day Let me see you Stripped Metropolis Has nothing on this You're breathing in fumes I taste when we kiss Take my hand Come back to the land Where everything's ours For a few hours Let me see you Stripped Let me hear you Make decisions Without your television Let me hear you speaking Just for me Let me see you Stripped Let me hear you Make decisions Without your television Let me hear you speaking Just for me Let me see you Stripped
Svlečená Pojď se mnou Do stromoví Lehneme si na trávu a hodiny budou ubíhat Vezmi moji ruku Vrať se zpátky na zem Odejdi Jen na jeden den Nech mě vidět tě Svlečenou Metropolis Nic na tom není Vydechuješ páru Kterou ochutnám, když se políbíme Vezmi moji ruku Vrať se zpátky na zem Kde nám vše patří Na pár hodin Nech mě vidět tě Svlečenou Nech mě tě slyšet Udělej rozhodnutí Bez tvé televize Nech mě slyšet tě mluvit Jen pro mě Nech mě vidět tě Svlečenou Nech mě tě slyšet Udělej rozhodnutí Bez tvé televize Nech mě slyšet tě mluvit Jen pro mě Nech mě vidět tě Svlečenou
 


Kokain

24. září 2008 v 13:49 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Kokain Sind die Freunde mir gewogen die weiße Fee spannt ihren Bogen schießt meiner Sorge ins Gesicht und aus den beiden Hälften bricht der Vater aller Spiegel Er winkt mir und ich beug mich vor er flüstert leise in mein Ohr Du bist das schönste Kind von allen ich halt dich wie mein eigen Blut du bist das schönste Kind in mir ist auch das Böse gut Die Neugier meinen Traum verlängert die weiße Fee sie singt und lacht hat gewaltsam mich geschwängert und trächtig quält mich durch die Nacht der Vater aller Spiegel Er winkt mir und ich beug mich vor er flüstert leise in mein Ohr Du bist das schönste Kind von allen ich halt dich wie mein eigen Blut du bist das schönste Kind in mir ist auch das Böse gut Und wie ich mich der Wehen wehre auf dem Kinderbett noch gehurt seh ich dabei zu wie ich gebäre und fress die eigne Nachgeburt Du bist das schönste Kind...
Kokain Naklonění jsou mi přátelé, kteří si napínají bílou vílu do jejich oblouků střelí mé trápení do tváře a z obou půlek rozlomí otce všech zrcadel Dává mi znamení a já se nakloním šeptá mi tiše do ucha Jsi nejkrásnější dítě ze všech držím tě jako mou vlastní krev jsi nejkrásnější dítě ve mě je zlo také dobré prodlužuje se zvědavost mých snů bílá víla zpívá a směje se násilně mě nasytila a mučí mě celou noc otec všech zrcadel Dává mi znamení a já se nakloním šeptá mi tiše do ucha Jsi nejkrásnější dítě ze všech držím tě jako mou vlastní krev jsi nejkrásnější dítě ve mě je zlo také dobré A jak se bráním bolesti na dětské postýlce je kurva dívám se na to jako bych rodil a žeru vlastní placentu Jsi nejkrásnější dítě

Du hast(english version)

24. září 2008 v 13:48 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Du hast (English version) You You hate You hate me You hate me to say You hate me to say And I did not obey Will you until death does sever Be upright to her forever Never Will you 'til death be her rider Her lover too, to stay inside her Never

Engel(english version)

24. září 2008 v 13:48 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Engel (English version) Live in virtue, no desire, in the grave an angel's choir. You look to heaven and wonder why no one can see them in the sky. Just as the clouds have gone to sleep, angels can be seen in heaven's keep. Alone in fear they question why. Goddamn not an angel when I die. Angels live, they never die, apart from us, behind the sky. They're fading souls who've turned to ice, so ashen white in paradise. Just as the clouds have gone to sleep, angels can be seen in heaven's keep. Alone in fear they question why. Goddamn not an angel when I die. Goddamn not an angel when I die.
Anděl (Anglické verze) Žít v poctivosti, bez chtíče, v hrobě chór andělů. Díváš se na nebe a podivuješ se proč je nikdo nemůže vidět na obloze. Jen když jdou mraky spát, mohou být andělé viděni jak se drží na nebi. Sami a ve strachu se ptají proč. Zatraceně, nechci být po smrti andělem. Andělé žijí, ti nikdy nezemřou, odloučeni od nás za nebesy. Jsou to uvadlé duše které se obrátili k ledu, takže je v ráji sněhově bílo. Jen když jdou mraky spát, mohou být andělé viděni jak se drží na nebi. Sami a ve strachu se ptají proč, Zatraceně, nechci být po smrti andělem. Zatraceně, nechci být po smrti andělem.

Amerika (English version)

24. září 2008 v 13:47 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Amerika (English version) We're all living in Amerika, Amerika ist wunderbar. We're all living in Amerika, Amerika, Amerika. Do you want me? - No I don't. Do you need me? - No I don't. Dance with me, I'm leading. - No I can't. Will you love me? - No I won't. This is not a love song. - No it's not. I don't sing my mother's tongue. - No I don't. Africa for Santa Claus und vor Paris steht Micky Maus. We're all living in Amerika, Amerika ist wunderbar. We're all living in Amerika, Amerika, Amerika. Will you do it? - No I won't. Should you do it? - No I don't. Could you do it? - No I can't. Will you please me? - No I won't. If you don't want me - you can hurt. If you don't need me - you can hurt. If you don't love me - you can hurt. Fuck you is the magic word. We're all living in Amerika, Amerika ist wunderbar. We're all living in Amerika, Amerika, Amerika. We're all living in Amerika, Coca-Cola, Wonderbra. We're all living in Amerika, Amerika, Amerika. This is not a love song. No this is not a love song. This is how we do it, you'll get hurt. Fuck you is the sweetest word. We're all living in Amerika, Amerika ist wunderbar. We're all living in Amerika, Amerika, Amerika. We're all living in Amerika, Coca-Cola, sometimes war. We're all living in Amerika, Amerika, Amerika.
Amerika (Anglická verze) Všichni žijeme v Americe, Amerika je nádherná. Všichni žijeme v Americe, Amerika, Amerika. Chceš mě? - Ne, nechci. Potřebuješ mě? - Ne, nepotřebuji. Tančíš se mnou, vedu to - Ne, nemohu. Budeš mě milovat? - Ne, nebudu. Tohle není zamilovaná píseň. - Ne, není. Nezpívám svým mateřským jazykem. - Ne, nezpívám. Afrika pro Santu Clause a před Paříží stojí Mickey Mouse. Všichni žijeme v Americe, Amerika je nádherná. Všichni žijeme v Americe, Amerika, Amerika. Uděláš to? - Ne, neudělám. Měl bys to udělat? - Ne, neměl. Mohl bys to udělat? - Ne, nemohl. Budeš mě prosit? - Ne, nebudu. Jestli mě nechceš - můžeš se zranit. Jestli mě nepotřebuješ - můžeš se zranit. Jestli mě nemiluješ - můžeš se zranit. Jdi do prdele je to kouzelné slovo. Všichni žijeme v Americe, Amerika je nádherná. Všichni žijeme v Americe, Amerika, Amerika. Všichni žijeme v Americe, Coca Cola, Wonderbra. Všichni žijeme v Americe, Amerika, Amerika. Tohle není zamilovaná píseň. Ne, tohle není zamilovaná píseň. Tohle je to jak to děláme, zraníš se. Jdi do prdele je to nejmilejší slovo. Všichni žijeme v Americe, Amerika je nádherná. Všichni žijeme v Americe, Amerika, Amerika. Všichni žijeme v Americe, Coca Cola, občas válka. Všichni žijeme v Americe, Amerika, Amerika.

Wut will nicht Sterben

24. září 2008 v 13:46 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Wut will nicht sterben Sag mir, wie weit willst Du geh'n willst Du ihn am Boden seh'n - Ja willst Du, dass er vor Dir kniet willst Du, dass er um Gnade fleht Rachegedanken von Demut gepeitscht Du siehst und hörst nichts mehr Deine kranken Gefühle geben ihm keine Chance Deine Wut will nicht sterben nur dafür lebst Du noch Du kannst, Du willst und wirst nie vergeben und Du verteufelst sein ganzes Leben treibst in den Wahnsinn von maßlosem Zorn, Vernichtung und Rache, Du bist zum Hassen gebor'n Meine Wut will nicht sterben Meine Wut will nicht sterben Meine Wut stirbt nie Deinen Hass rammst Du wie einen Stein in ihn hinein Rammstein - hast ihn verfolgt, gejagt und verflucht und er hat kriechend das Weite gesucht Du kannst, Du willst und wirst nie vergeben und Du verteufelst sein ganzes Leben treibst in den Wahnsinn von maßlosem Zorn, Vernichtung und Rache, Du bist zum Hassen gebor'n Meine Wut will nicht sterben Meine Wut will nicht sterben Meine Wut stirbt nie Du kannst, Du willst und wirst nie vergeben und Du verteufelst sein ganzes Leben treibst in den Wahnsinn von maßlosem Zorn, Vernichtung und Rache, Du bist zum Hassen gebor'n Meine Wut will nicht sterben Meine Wut will nicht sterben meine Wut stirbt nieZuřivost nechce zemřít řekni mi, jak daleko chceš jít chceš ho vidět na zemi - ano chceš, aby před tebou klekal chceš, aby tě prosil o milost Myšlenka na pomstu ošlehaná od poníženosti Ty už nevidíš a neslyšíš Tvé nemocné pocity mu nedávají žádnou šanci Tvá zuřivost nechce zemřít jen proto ještě žiješ Ty můžeš, Ty chceš ale nikdy neodpustíš snížíš celý jeho život ženeš do šílenství nekonečného hněvu, záhuby a pomsty Narodil ses kvůli nenávisti. Moje zuřivost nemůže zemřít Moje zuřivost nemůže zemřít Moje zuřivost nikdy nezemře Svou nenávist bráníš jako kámen do něj dovnitř Rammstein sledoval si ho, pronásledoval a proklel a on našel podlézavou dálku Ty můžeš, Ty chceš ale nikdy neodpustíš snížíš celý jeho život ženeš do šílenství nekonečného hněvu, záhuby a pomsty Narodil ses kvůli nenávisti. Moje zuřivost nemůže zemřít Moje zuřivost nemůže zemřít Moje zuřivost nikdy nezemře Ty můžeš, Ty chceš ale nikdy neodpustíš snížíš celý jeho život ženeš do šílenství nekonečného hněvu, záhuby a pomsty Narodil ses kvůli nenávisti. Moje zuřivost nemůže zemřít Moje zuřivost nemůže zemřít Moje zuřivost nikdy nezemře

Pet Sematary

24. září 2008 v 13:45
Pet SemataryOk, wir spielen ein Lied für euch und für Joey Ramone, der zu Ostern leider verstorben ist. Under the arc of the weather stain boards, ancient goblins, and warlords. Come out of the ground, not making a sound, the smell of death is all around. And the nights come and the cold wind blows, no one cares and nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I'll follow Victor to a sacred place, there ain't no dream I can escape. Molars and fangs and clicking of bones, spirits moaning among the tombstones. When the night has come and the moon is bright, someone cries and something ain't right. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. The moon is full, the air is still, all of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh rotting away, skeletons dance, I curse this day. And on the night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no.Hřbitov zvířátekOK, zahrajeme píseň pro Vás a pro Joeyho Ramona, který bohužel o Velikonocích zemřel. Pod obloukem zvětralých špinavých prken, starověcí skřítci a vojevůdci. Pojď ven ze země, nedělej hluk, pach smrti je všude okolo. A noc přichází a chladný vítr vane, nikdo se nestará a nikdo neví. Nechci být pohřben na hřbitově zvířátek. Nechci znovu žít svůj život. Budu následovat Victora na tajné místo, tam nejsou sny, mohu utéci. Stoličky a tesáky a cvakání kostí, duchové skučejí uvnitř náhrobků. Když noc přišla a mesíc je jasný, někdo křičí a něco není v pořádku. Nechci být pohřben na hřbitově zvířátek. Nechci znovu žít svůj život. Oh ne. Měsíc je v úplňku, vzduch je nehybný, ze všeho náhlého cítím chlad. Victor se směje, maso se rozkládá, kostry tančí, proklínám tento den. A v noci, když vlci vyjí, poslouchej pečlivě a můžeš mě slyšet křičet. Nechci být pohřben na hřbitově zvířátek. Nechci znovu žít svůj život. Oh ne

Halleluja

24. září 2008 v 13:44 | Agnesh |  Rammstein texty ostatní
Halleluja Er ist fromm und sehr sensibel, an seiner Wand ein Bild des Herrn. Er wischt die Flecken von der Bibel, das Abendmahl verteilt er gern. Er liebt die Knaben aus dem Chor, sie halten ihre Seelen rein. Doch Sorge macht ihm der Tenor, so muss er ihm am nächsten sein. Auf seinem Nachttisch still und stumm ein Bild des Herrn. Er dreht es langsam um. Wenn die Turmuhr zweimal schlägt, Halleluja. faltet er die Hände zum Gebet. Halleluja. Er ist ohne Weib geblieben, Halleluja. so muss er seinen Nächsten lieben. Halleluja. Der junge Mann darf bei ihm bleiben die Sünde nistet überm Bein so hilft er gern sie auszutreiben bei Musik und Kerzenschein Wenn die Turmuhr zweimal schlägt, Halleluja. faltet er die Hände zum Gebet. Halleluja. Er ist ohne Weib geblieben, Halleluja. so muss er seinen Nächsten lieben. Halleluja. Wenn die Turmuhr zweimal schlägt, Halleluja. nimmt er den Jungen ins Gebet. Halleluja. Er ist der wahre Christ, Halleluja. und weiß, was Nächstenliebe ist. Halleluja. Dreh dich langsam um. Dreh dich um
Halleluja Je zbožný a velice citlivý, na jeho zdi je obraz Pána. Utírá skvrny z Bible, příjmání uděluje rád. Miluje chlapce ze sboru, udržuje jejich duše čisté. Ale dělá mu starosti tenor, takže mu musí být nablízku. Na jeho nočním stolku tichý a němý obrázek Pána. Pomalu ho obrací. Když věžní hodiny dvakrát udeří, Halleluja. sepne ruce k modlitbě. Halleluja. Zůstal sám bez ženy, Halleluja. takže musí milovat své bližní. Halleluja. Mladý muž s ním smí zůstat hřích hnízdí nad nohami takže ho rád pomáhá vyhánět hudbou a svitem svíček Když věžní hodiny dvakrát udeří, Halleluja. sepne ruce k modlitbě. Halleluja. Zůstal sám bez ženy, Halleluja. takže musí milovat své bližní. Halleluja. Když věžní hodiny dvakrát udeří, Halleluja. vezme chlapce do modliteb. Halleluja. Je pravým křesťanem, Halleluja. a ví, co je láska k bližním. Halleluja. Pomalu tě obrací. Obrací tě.

Kam dál